Tư vấn

Khách Du lịch nước ngoài rỉ tai nhau không đến Nhất Nam y Viện thì coi như chưa biết đến Du lịch Việt Nam

Thời gian qua rất nhiều đoàn khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam, ngoài việc lựa chọn các điểm du lịch, các di...